Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้ง! บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "พิงค์นครเกมส์"

แจ้ง! บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "พิงค์นครเกมส์" ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #ขอความกรุณาลงชื่อเพื่อจับคู่ห้องพักบริเวณที่ลงเวลาปฏิบัติราชการ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 #หากพ้นกำหนดฝ่ายจัดห้องพักจะดำเนินการจัดห้องพักให้ #โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

Untitled Document