Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)   

Untitled Document