! แจ้งคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ รพ.มะเร็งลำปาง

แจ้งคณาจารย์และบุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (ครั้งที่) รายชื่อดังต่อไปนี้ ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 05.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดลำปาง รถออกในเวลา 05.00 น. ณ บริเวณด้านข้างสหกรณ์ร้านค้า


 

Untitled Document