Login
Register

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ประกันคุณภาพฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบสารสนเทศฯ

ติดต่อเรา

หน้าแรก

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แจ้ง กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

17 มิถุนายน 2562

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการสุขภาพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยผู้ประส...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัธรรม ทัศรคติ ค่านิยม ความซื้อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตขององค์กร

19 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่...

แจ้ง การขออนุญาตใช้ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 ผ่านระบบการจองห้องประชุมฯ

23 สิงหาคม 2561

การขออนุญาตใช้ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 ผ่านระบบการจองห้องประชุมฯ ดังนี้ - ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม คลิก https://calendar.google.com/calendar/embe...

แจ้ง กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

08 มิถุนายน 2561

กำหนดการโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน เวลา 13.00-13.20 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยแล...

แจ้ง! ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

03 พฤษภาคม 2561

สามารถดาวน์โหลด ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ได้ที่ลิงค์ : http://ga.kpru.ac.th/th/index.php/plan-progr...

ข่าว ประชาสัมพันธ์ภายในกอง

แจ้ง! บุคลากร กองกลาง สนอ. เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติฯ

Written byadministrator
on 19 มีนาคม 2562

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

การแข่งขันวิ่งโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รักสุขภาพ เลิกใช้โฟม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM.

Written byadministrator
on 06 กันยายน 2561
การแข่งขันวิ่งโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รักสุขภาพ เลิกใช้โฟม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM.

ประเภทนักศึกษา มรภ.กพ. (ชาย) ประเภทนักศึกษา มรภ.กพ. (หญิง) ประเภทบุคลากร มรภ.กพ. (ชาย) ประเภทบุคลากร มรภ.กพ. (หญิง) ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) ประเภทป...

แจ้งกำหนดการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา SAR

Written byadministrator
on 08 มิถุนายน 2561

กำหนดการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา SAR ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. #ท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ก...

!แจ้ง การประชุมเตรียมซักซ้อมตามแผน โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 1

Written byadministrator
on 22 สิงหาคม 2560

การประชุมเตรียมซักซ้อมตามแผน โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุ...

แจ้งบุคลากรที่ลงชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร

Written byadministrator
on 23 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Untitled Document