รายงานและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------

  :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

   Download1 ตามแผน    Download2 สขร.1

 

  :: รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง   

 

----------------------------------------------------------