ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปี 2559

 

:: ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) Download

 

:: ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ (สตง.) Download