ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำนัก…

11-01-2561 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ประธานโครงการสำนักงานสีเขียวประเทศไทย

Read more